Bedrijfskleding krijgt bij ons de beste behandeling, zowel kostuums als werkkleding.

Zakelijk goed voor de dag komen

Overzichtelijke facturen en eenvoudig te regelen

Reinigen van bedrijfskleding

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat uw werknemers goed overkomen bij uw klanten. Zij bepalen immers het imago van uw bedrijf. In perfect onderhouden bedrijfskleding voelen uw medewerkers zich niet alleen beter, ze presteren ook meer, zeker bij uw klanten.

Overzichtelijke facturatie

Geen gedoe met declaraties, wij doen voor u de administratie (zonder meerkosten). En aan het eind van de maand krijgt u een overzichtelijke factuur. Neem hierover gerust contact met ons op.

Ook voor gordijnen, tapijten, vlaggen, etc.

Alle textiel, inclusief kussens, grote tapijten, vlaggen, enz. is bij ons in goede handen.

Stomerij Bos is een acceptatiepunt voor Ticket Clean Way.

Landelijke dekking

Via ticket clean way

Zoekt u een stomerij met landelijke dekking? Voor u is Stomerij Bos aangesloten bij ticket clean way.

Via ticket clean way, een landelijke dienst van Accor services, kunnen uw medewerkers via een chip-kaart met puntensysteem bij alle aangesloten stomerijen in Nederland betalen.

Voordelen:

 • U bepaalt vooraf het reinigingskrediet (in de vorm dan punten) en de geldigheidsperiode
 • U houdt gegarandeerd uw onderhoudsbudget in de hand
 • U ontvangt één factuur, met duidelijke BTW specificatie. Fiscaal 100% goed geregeld
 • Zelfde tarieven bij alle stomerijen
 • U kan de reinigingskosten in aftrek brengen en kan deze fiscaal onbelast aan de werknemer verstrekken (binnen de kaders van de wet- en regelgeving)
 • U biedt zijn medewerkers de keuze waar en wanneer zij hun bedrijfskleding laten reinigen

Meer informatie vindt u op www.ticketcleanway.nl.

Kleding van de zaak, ook zonder logo, kunt u onbelast verstrekken en reinigen.

Belastingregels

Ook het reinigen van bedrijfskleding mag u onbelast vergoeden

Omdat een goed imago van uw medewerkers belangrijk is heeft de belastingdienst gunstige regelingen opgesteld voor het reinigen van bedrijfskleding. Doordat wij kunnen werken op factuur is dit voor uw administratie snel en eenvoudig te verwerken.

Gebruik dit algemene schema om te bepalen of u de kleding die op het werk wordt gedragen, onbelast mag vergoeden of verstrekken:

Bron: www.Belastingdienst.nl

Met dit schema kunt u bepalen of uw kleding in aanmerking komt voor belastingvoordeel.

Regelgeving vergoedingen - 20.2.4 Werkkleding

Mag u de kleding onbelast ter beschikking stellen? Dan mag u ook de reinigingskosten van die kleding onbelast vergoeden.

U kunt uw werknemer kleding ter beschikking stellen (u blijft eigenaar), vergoeden (uw werknemer is eigenaar) of verstrekken (uw werknemer wordt eigenaar). In deze paragraaf leest u wanneer dit belast is. Ook leest u hier of het vergoeden van de reinigingskosten van deze kleding belast is.

U vergoedt of verstrekt kleding

Vergoedt of verstrekt u de kleding aan uw werknemer? Dan is dit loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen (zie paragraaf 8.1.3).

U stelt kleding ter beschikking

Stelt u kleding ter beschikking aan uw werknemer? Dan is deze onbelast als het werkkleding is en geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gedragen.

Wat is werkkleding?

Kleding is werkkleding als deze voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals een laboratoriumjas en een stofjas.
 • Op de kleding zitten 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijfslogo). Deze hebben samen een oppervlakte van ten minste 70 cm² per kledingstuk. De oppervlakte berekent u met een denkbeeldige rechthoek om de uiterste punten van het logo.
 • De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.
 • De kleding is een uniform of een overall.
 • U vergoedt, verstrekt of stelt de kleding ter beschikking omdat de Arbeidsomstandighedenwet dit voorschrijft, zoals een paar veiligheidsschoenen. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U hebt een arboplan.
  • De kleding is nodig volgens dat arboplan.
  • De kleding wordt vooral tijdens werktijd gedragen.
  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Wat is een uniform?

Als een groep werknemers dezelfde kleding draagt, die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep, dan is die kleding een uniform. Bijvoorbeeld de kleding van politie, militairen en stewardessen. Een zwarte broek met blauwe blazer van een chauffeur is dus geen uniform.

De herkenbaarheid van de kleding bepaalt of de kleding een uniform is en welke onderdelen daar bij horen. U kunt met ons bespreken of de kleren die uw werknemers dragen, uniformen zijn.

Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform, dan is dat kledingstuk ook werkkleding. Hierbij maakt het niet uit of dit losse kledingstuk al dan niet wordt herkend als uniform en of het buiten het werk gedragen kan worden.

Kleding voldoet niet aan de voorwaarden

Als de kleding niet aan 1 van de voorwaarden voldoet, is de waarde van de kleding loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon aanwijzen.

Vergoeding reinigingskosten

Mag u de kleding onbelast ter beschikking stellen? Dan mag u ook de reinigingskosten van die kleding onbelast vergoeden. Een vergoeding van deze kosten aan uw werknemer is een vergoeding voor intermediaire kosten (zie paragraaf 4.12.2).

Bron: www.Belastingdienst.nl.